Această secțiune cuprinde toate informațiile necesare organizării și desfășurării Examenului de Absolvire a Programului de Formare Psihopedagogică, sesiunea iunie-iulie 2020