Psihologia educației reprezintă acea ramură a Psihologiei care se axează, în general, pe aplicarea principiilor psihologice în procesul învățării și dezvoltării umane, în mediul educațional. Această disciplină face parte din Planul de învățământ al Programului de formare psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, se studiază pe durata primului semestru din anul I, are un număr de 5 credite și are ca obiectiv general inițierea studenților / cursanților în problematica actuală a Psihologiei Educației, asigurând bazele psihologice privind pregătirea teoretică și practică a viitorilor profesori.