Cuprinsul si suportul de curs pentru disciplina Managementul clasei de elevi.