Disciplina “Management operaţional” are menirea de a permite cursanţilor:

  • Înţelegerea  fundamentelor teoretice ale managementului operaţional.
  • Utilizarea metodelor moderne specifice managementului operaţional
  • Explicarea şi interpretarea graficelor de urmărire a operaţiilor
  • Utilizarea tehnicilor de reţea şi a  programul Microsoft Project
  • Asumarea cu responsabilitate a sarcinilor manageriale