Obiectivul general al disciplinei

Aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice dobândite la disciplinele fundamentale şi de specialitate; însuşirea de către studenţi a tehnologiilor agricole de bază şi a principalelor operaţiuni; familiarizarea studenţilor cu ramurile principale ale producţiei agricole

Obiectivele specifice

 Familiarizarea studenţilor cu modul de organizare a muncii în procesul de producţie; cunoaşterea succesiunii de executare a diferitelor lucrări agricole într-o exploataţie agricolă; cunoaşterea succesiunii lucrărilor la diferite culturi agricole; deprinderea studentului cu executarea corectă a diferitelor lucrări agricole, folosirea utilajelor agricole, cunoaşterea normelor de muncă în agricultură prin participarea efectivă în procesul de producţie; cunoaşterea condiţiilor naturale în care se desfăşoară procesul de producţie agricolă.